Հայերեն   |   English    |   
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

0000-00-00 ՔՐՈՆԻՄԵՏ բարեգործական հիմնադրամ

ՔՐՈՆԻՄԵՏ բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է 2011 հունիսին, և հիմնադիրն է ՔՐՈՆԻՄԵՏ Մայինին գերմանական ընկերությունը:
Հիմնադրամի տեսլականն է նպաստել գիտության եւ կրթությանը, աջակցել հետազոտական և նորարարական նախաձեռնություններին, օժանդակել կարիքավոր երեխաներին` միաժամանակ շեշտելով կրթված եւ մոտիվացված երեխաների եւ երիտասարդների դերը մեր երկրի հետագա զարգացման գործում:
ՔՐՈՆԻՄԵՏ բարգործական հիմնադրամի առաքելությունն է բարելավել առավել կարիքավոր մարդկանց կյանքը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով երեխաներին և երիտասարդությանը:
ՔՐՈՆԻՄԵՏ բարեգործական հիմնադրամը իր գործունեության կարևոր տարրերից է համարում նաև գործընկերների և այլ կազմակերպություններին հետ համագործակցությունը, քանի որ այն թույլ է տալիս սահմանափակ ռեսուրսները առավել արդյունավետ օգտագործել և ներգրավել լրացուցիչ փորձ, գիտելիքներ և տեխնոլոգիաներ` Հայաստանի սոցիալական և տնտեսական զարգացման համար:
Երկրի կայուն զարգացմանը մենք մասնակցում ենք.
-    Օժանդակելով կարիքավոր և հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին, բարելավելով նրանց ապրելու և սովորելու պայմանները` Երևանում, Սյունիքի, Տավուշի և Գեղարքունիկի մարզերում;
-    Խրախուսելով ուսումնական գործընթացը դպրոցնելում` տրամադրելով սարքավորումներ և ուսումնական նյութեր;
-    Խրախուսելով մասնագիտական կրթությունը, համագործակցելով Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հետ, տրամադրելով կրթաթոշակներ և ֆինանսավորում ուսանողներին,
-    Օժանդակելով երիտասարդական արտաուսումնական նախաձեռնությունները արվեստի և սպորտի բնագավառներում, բարելավելով ուսանելու և մարզվելու պայմանները, տրամադրելով սարքավորումներ և գործիքներ;
-    Համալրելով ՔԲՀ ռեսուրսները` ստեղծելով արդյունավետ համագործակցություն այլ կազմակերպությունների հետ: