Հայերեն   |   English    |   
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մրցույթներ/Ական փնտրող ռոբոտներ 2015-2016/Ական փնտրող ռոբոտների մրցույթ Կանոնադրություն

ԱԿԱՆ ՓՆՏՐՈՂ ՌՈԲՈՏ

Ական Փնտրող Ռոբոտների Մրցույթ Կանոնադրություն

ԱԿԱՆ ՓՆՏՐՈՂ ՌՈԲՈՏ

 

1.Մրցույթի նկարագրություն

1.1. Նպատակը

Նպատակն է արհեստական խոտածածկով տեղանքում գտնել որոշակի քանակությամբ թաղված ականներԱկանների վերին մասը գտնվում է դաշտի մակերևույթի տակ 1- 3 սմ չափով և սպառազինված է  ձգանով (տրիգերով): Ռոբոտները պետք է խուզարկեն  տարածքըգտնեն  ականները,    նշեն  դիրքերըինչպես  նաև ստեղծեն հետազոտվող տարածքի էլեկտրոնային քարտեզը:
Միավորները  հաշվարկելիս  հաշվի  են  առնվելու  գործողության  զոնան, հայտնաբերումը, ականների բացթողումը և սխալ  ակտիվացումը:

1.2.    Սահմանումներ

1.2.1 Մրցութային ժամացույց

Թիմին    խաղային    դաշտ    մտնելու    համար    տրվում    է    սահմանափակ ժամանակամիջոց ` «Մրցութային ժամանակ»: Գործի դրեք ռոբոտին և կատարեք    Ձեր    աշխատանքը:    Այս    ժամանակամիջոցը    այն    ամբողջ ժամանակն  էորի  ընթացքում  թիմը  պետք  է  ներկայացնի  իրեն  մրցման օրը:

1.2.2 Զրոյական սկզբնական կետ (ԶՍԿ)

Քանի որ  մրցույթը  պահանջում  է  թիմերից  զեկուցել  գտնված  ականների դիրքերը,    ժյուրիի    կողմից    կորոշվի    սկզբնական    կետ,    որպես կոորդինացնող:   Ռոբոտը պետք է հաշվարկի բոլոր դիրքերը ելնելով   այս կետից:

1.2.3 Հատվածներ (Պիկսելներ)

Տես կետ 2.1.7.

1.2.4 Էլեկտրոնային քարտեզ

Տես կետ 5.

1.3. Թիմի անդամներ

1.3.1.    Մրցույթը չունի տարիքային սահմանափակումներ:

1.3.2.    Թիմը  կարող  է  կազմված  լինել  համալսարանների  ուսանողներից, շրջանավարտներից, պրոֆեսիոնալներից կամ կրթական ցանկացած աստիճան ունեցող անձից:

1.3.3.    Թիմի անդամներից մեկը կորոշվի որպես թիմի հրահանգիչ:

 

2. Դաշտը

2.1. Դաշտի հատկորոշումներ

2.1.1.   Դաշտը 10-30մմակերեսով  ուղղանկյունաձև տարածություն է:

2.1.2.   Դաշտը հարթ է և ծածկված է արհեստական խոտով:

2.1.3.   Բոլոր  չափումներն ու մեծություններն ունեն  10%-ով  թույլատրելի շեղում:

2.1.4.    Կազմակերպիչ    հանձնաժողովը    կանի    ամեն        հնարավոր բան, որպեսզի    դաշտը    լինի    ճշգրիտ     և    այնքան    կատարյալ, որքան հանարավոր  էչնայած  որ  կարող  են  լինել  հարթության  թեթև շեղումներ:   Մրցակիցները  պետք  է  պատրաստ  լինեն  այս  թեթև անկատարություններին:

2.1.5.    Դաշտի անկյունում ` զրոյական սկզբնական կետի (ԶՍԿ) մոտ կա  60 x  60  սմ  չափի  մեկնարկային  անկյունՄեկնարկային  անկյունը  ի սկզբանե  ենթադրվում  է «ծածկված»:  Մեկնարկային  անկյունում ականներ չեն  լինելու:

2.1.6.    Դաշտի շուրջը 10-15  սմ բարձրությամբ պատեր կան: Հատուկ գույն որոշված  չէ   այս  պատերի  համարուստի  նրանք  կարող  են  կրել հովանավորների տարբերանշանները:

2.1.7.    Դաշտը   տրամաբանորեն բաժանված է 10սմ-անոց հորիզոնական և ուղղահայաց  հատվածների: Այլ ձևակերպումով` ամբողջ դաշտը, ինչպես Քարտեզյան տարածքը,    քվանտացված է 10x10սմ-անոց պիկսելների կամ հատվածների: Արդյունքում դաշտի կոորդինացիոն որոշումը  10  սմ  էՅուրաքանչյուր  ական  կհասցեավորվի  սյունի  և տողի  եզակի   համակցությամբ  (X,Y):  Ռոբոտը  կօգտագործի  այս հասցեն  էլեկտրոնային   քարտեզը  ստեղծելիսմատնանշելովոր ականը  սկանավորված է  և մաքուր է/ մաքուր չէ:

 

2.1.7.  Կետի օրինակ

2.1.8.  Դաշտում տեղադրված կլինեն առավելագույնը 2 խորանարդներ, որոնց չափերն են 20x20x20 սմ-ը 40x40x40 սմ-ի սմ: Խորանարդները չեն ունենա մետաղական մաս: Դրանք չեն ունենա հատուկ գույն, կարող են լինել ցանկացած գույնի կամ իրենց վրա լինեն տեղադրված հովանավորների տարբերանշանները:

 

2.1. 9.   Դաշտի գծագիրը

3. Ռոբոտ

3.1.    Չափորոշում

3.1.1.    Սկզբնական   վիճակում   ռոբոտի   առավելագույն   չափորոշումները սահմանափակված են 40 x 40 սմ երկարությամբ և լայնությամբ` առանց բարձրության սահմանապակումների: Ռոբոտը պետք է սկսի խաղը` հաշվի առնելով այս սահամանակումները: Ռոբոտը կարող է ընդարձակել իր     չափերը  մեկնարկից հետո: Այս սահմանափակումների գերազանցումը    կխոչընդոտի ռոբոտի մասնակցությանը խաղին:

3.1.2.    Ռոբոտը  կարող  է  պատրաստված  լինել  բազմաթիվ  մասերից  կամ կարող է  բաժանվել մասերի խաղի ընթացքում: Այս դեպքում բոլոր մասերը և բաղադրիչները    միասին չպետք է գերազանցեն սկզբնական չափերը:

3.1.3.    Ռոբոտների   շարժման   ձևի   հետ   կապված   սահմանափակումներ չկան: Այն  կարող է պառկել կամ կանգնել ուղիղ դիրքով, կարող է շարժվել անիվների վրա, գլորվել, քայլել, ցատկել և այլն:

3.1.4.    Ռոբոտի    քաշը,    ներառյալ    բոլոր    մասերը    և    բաղադրիչները սահմանափակված  է  մինչև  10կգԵթե  ռոբոտը  մատակարարվում կամ   ղեկավարվում  է  դրսի  աղբյուրիցապա  կապի  մալուխները նույնպես հաշվարկվում ենԱյս սահմանափակման գերազանցումը բացասականորեն կազդի ռոբոտի միավորների վրա:

3.2.    Ղեկավարում

3.2.1.    Ռոբոտը պետք է ղեկավարվի ինքնուրույնառանց մարդու աջակցության:

3.2.2.    Ղեկավարող  սարքը  կարող  է  ներդրված  լինել  ռոբոտի  մեջ  կամ կարող է  տեղակայված լինել խաղային տարածքից դուրս` կապվել լարով կամ ռադիո  կապով:

3.2.3.    Ռոբոտը   պետք   է   մեկնարկի   թիմի   անդամներից   մեկի   ձեռքով` ժյուրիի թույլտվությամբ:

3.2.4.    Եթե    ռոբոտը  ղեկավարելու  համար օգտագործվում  են  ռադիո հաղորդակցություններ, այն պետք է մրցույթի վայրում բավարարի ազատ հաճախականության թողարկման շերտերից մեկինԺյուրին և   կազմակերպիչները պատասխանատվություն չեն կրում այլ սարքավորումների կամ սարքերի միջամտության  համար:

3.3.    Էներգիայի աղբյուր

3.3.1.    Ռոբոտը    պետք    է    սնուցվի    ներդրված    էներգիայի    աղբյուրով, ինչպիսին է  ռոբոտի վրա ամրացված մարտկոցը:

3.3.2.    Ռոբոտը  չի  կարող  սնուցվել լարեր  օգտագործող արտաքին ստացիոնար  աղբյուրովԷներգիայի  աղբյուրը  պետք  է  ներդրված լինի ռոբոտի մեջ:

3.4.    Կառուցվածք

3.4.1.    Ցանկացած ռոբոտային կոմպլեկտ կամ կառուցողական նյութ կարող է օգտագործվել, քանի    դեռ ռոբոտը    համապատասխանում է վերոնշյալ հատկորոշումներին և քանի    դեռ    ձևավորումն ու կառուցվածքը  ի սկզբանե  թիմի ստեղծած աշխատանքներն են:

4. Ականներ

4.1.  Ականների կառուցվածքը

4.1.1. Ականները 10 սմ տրամագծով և 5 սմ բարձրությամբ գլանաձև մասեր ենԱկանի   գագաթային  մասը  պատրաստված  է  մետաղիցորը դարձնում  է  այն  հայտնաբերելի  մետաղի  դետեկտորների  կողմից: Ականի  գագաթին  կլինի   ձգան   (անջատիչ),  որը  միացված  կլինի կազմակերպիչների հսկման  համակարգին և ցույց կտա ականների ձգանային կարգավիճակը:

4.1.2. Ականները թաղված կլինեն դաշտի մակերևույթից 1-3 սմ խորությամբ` հորիզոնական դիրքով, տրիգերը դեպի վեր:

 

4.2.  Ականների աշխատանքի կարգը

4.2.1. Յուրաքանչյուր    ականի        գագաթ        սարքավորված    կլինի    ձգանով (անջատիչով) այնպես, որ ոչ այնքան թեթև  ճնշման ուժի կիրառման դեպքում կստիպի ձգանին միացնել ինդիկատորի լույսը կազմակերպիչների  հսկման  համակարգումտեղեկացնելով, որ ականը պայթեցվել է: Սա թիմի համար  կհաշվարկվի որպես բացասական միավորներ:

4.2.2. Ոչ մի ապաակտիվացման աշխատանքներ կամ գործընթացներ չեն նախատեսվում:    Այս մրցույթի   նպատակը սահմանափակվում է ականների հայտնաբերմամբ և տեղորոշմամբ` դաշտի վրա նշումներ անելու և Էլեկտրոնային քարտեզը ստեղծելու միջոցով:

4.2.3. Ականի    հայտնաբերումը    դեռ    չի    նշանակում,    որ    ականը դեակտիվացված կամ ապահով է, և դեռ ռոբոտը պետք է խուսափի վրայով անցնելուց:

4.3.    Ականների քանակը

Ականների քանակը կլինի  5 -10.

4.4.    Միջանկյալ հեռավորություններ

4.4.1.    Երկու ականների միջև մինիմալ հեռավորությունը 50 սմ է:

4.4.2.    Ականների և դաշտի պատերի միջև մինիմալ հեռավորությունը 20 սմ է :

4.4.3    Մեկնարկային  անկյան  տարածքում  ականներ  չկան: Ականների  և մեկնարկային անկյան միջև մինիմալ հեռավորությունը զրո է:

4.4.4       Խորանարդների և պատերի միջև նվազագույն  հեռավորությունը
կազմում է 50սմ

4.4.5      Երկու խորանարդների միջև նվազագույն հեռավորությունը 50սմ է:

4.4.6      Խորանարդների տակ ականներ չկան


5. Էլեկտրոնային քարտեզ

5.1.    Ընդհանուր պատկերացում  և  ձևաչափ

5.1.1.    Էլեկտրոնային  քարտեզը  տեքստային  ֆայլ  (փաստաթուղթէ  (.csv ընդլայնումով),  որը  պարունակում  է  տեղեկատվություն  ռոբոտի գործողության զոնայի  և հայտնաբերումների մասին
Յուրաքանչյուր գիծը    կպարունակի    սկանավորված    հատվածների (պիկսելների) երկայնական և լայնական տեղորոշումը, ինչպես նաև կարգավիճակըմաքուր է, թե ոչ:

5.1.2.    Ի   սկզբանե   տեքստային   ֆայլը   կարող   է   դատարկ   լինել:   Ամեն հատվածի   (պիկսելի)   սկանավորման   դեպքում   ռոբոտը   պետք   է փաստաթղթում ավելացնի տող: Յուրաքանչյուր տողի ձևաչափը այսպիսին է.
#,X,Y,կարգավիճակ.
Որտեղ.
«X» : Ամբողջ թիվ է:
Սկանավորված հատվածի երկայնական հասցեն է:
«Y» :  Ամբողջ թիվ է:
Սկանավորված հատվածի լայնական հասցեն է:
«Կարգավիճակ» : 0, C, M
«0» եթե հատվածը (պիկսելը) սկանավորված չէ:
«C» եթե հատվածը սկանավորված է և մաքուր է:
«M» եթե հատվածը սկանավորված է և ականի գոյության հավանականություն կա:

 

5.1.3. Կետի

#,1,1,C
#,2,1,C
#,2,2,M
#,3,2,C
#,4,2,C
#,4,3,M
#,5,3,M
#,4,4,M
#,5,4,M
#,6,3,0
#,6,4,C
#,7,3,M
#,8,3,M
#,7,4,M
#,8,4,M
#,9,4,C
#,3,5,C

 

5.1.4.    Ցանկացած    հատվածի    տեղեկատվությունը    իր    անհասանելի կարգավիճակի մասին ֆայլում ենթադրվում է չսկանավորված  «0»:

5.1.5.    Եթե  ֆայլում    հատվածի  համար  կա  1-ից  ավել  գրանցումապա վավեր է համարվում փաստաթղթի վերջին ավելի մոտ գտնվողը:

5.2.    Էլեկտրոնային քարտեզի փոխադրում

5.2.1.    Էլեկտրոնային  քարտեզի  ֆայլը  կարող  է  փոխադրվել  ռոբոտների ղեկավարող  սարքից  կազմակերպիչների  համակարգիչ  լարով  կամ ռադիո  կապերովինչպիսին  են  Ethernet-ը,  WiFi-ը,  Bluetooth-ը  … կամ RS232 սերիական կապովԿարող են օգտագործվել նաև ֆլեշ կրիչներ և ստանդարտ հիշողության քարտեր:

5.2.2.    Թիմը    պետք      է    կազմակերպիչի    հետ    ստուգի     իր    ֆայլային փոխադրման մատչելիությունը և ներկայացնի տեստը մինչև նշանակված ամսաթիվը:

5.2.3.    Ֆայլային փոխադրման ձախողումը նշանակում է , որ թիմը չի ներկայացրել ոչ մի էլեկտրոնային քարտեզ:


6. Ռազմավարություն

6.1.    Տեսողական նշաններ

Թիմերը    կարող  են  տեղադրել  առավելագույնը  4  տեսողական  նշաններ դաշտից  դուրս` դաշտի պատերից առավելագույնը 2 մետր հեռավորության վրա:

6.2.    Փարոսներ

Թիմը կարող է տեղադրել առավելագույնը 3 փարոս դաշտից դուրս` դաշտի

7.2.    Խաղային գոտի

7.2.1. «Խաղային  գոտի»  դաշտը  շրջապատող  տարածությունն  էՈչ  ոքի  չի թույլատրվում մտնել  խաղային գոտի, բացի ռոբոտը կառավարողից և մրցավարից/ժյուրիից:

7.3.    Խաղի մեկնարկ

7.3.1.    Թիմի մի անդամ ընտրվում է որպես ռոբոտը կառավարող: Միայն նա իրավունք ունի ձեռք տալ ռոբոտին խաղի ընթացքում: Թիմի մնացած անդամերը պետք է  մնան խաղային գոտուց դուրս:

7.3.2.    Ռոբոտը  տեղադրվում  է  մեկնարկային  անկյունում  և  ստուգվում  է մրցավարի  կողմից:

7.3.3.    Ռոբոտի կառավարողը մեկնարկում